Unicorn/Unicron

Studio, které se snaží spojit slova skateboarding a veřejný prostor. Chtějí změnit celkovou situaci skateparků v České republice a zlepšit pohled široké veřejnosti na skateboardovou komunitu.
Je pro ně zásadní vytvářet sociální prostor, ne skatepark, který bezprostředně reaguje na danou lokalitu a bere v potaz kontext města v širokém měřítku.
Členové studia jsou skateboardisté Lucie Hlavsová, František Kőnig, Kryštof Zika a Martin Hrouda.

Pecha Kucha Night - Žďár nad Sázavou
Nahoru