Škola Na Radosti

Rádi bychom představili další hosty, kterými jsou představitelé školy Na Radosti, kteří se v naší lokalitě rozhodli přijmout nelehký úkol podporovat rozvoj talentů našich dětí. Jejich cesta vede, jak už název napovídá „Na Radosti“ rozvíjet potenciál každého z žáčků.

„Nasloucháme dětem a respektujeme, že každé je jiné. Pracujeme podle jejich momentálních možností a potřeb, s širokou nabídkou pomůcek a metod. Pomáháme objevovat a rozvíjet nadání, poskytujeme prostor, kde je bezpečné dělat chyby a kde je možné potkat spoustu výzev pro osobní růst.“

Pecha Kucha Night - Žďár nad Sázavou
Nahoru