JOSEF CHALUPA

PhDr. Josef Chalupa, kunsthistorik. Dlouholetý ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, v příštím roce již 40 let. Je odborníkem na dílo Jana Štursy, Vincence Makovského, krajinařů Vysočiny a mnoha dalších zemřelých i současných regionálních umělců, včetně škrdlovických sklářských výtvarníků, jejichž mnohé vzorky jsou zahrnuty ve sbírkovém fondu Horácké galerie. Mimo jiné se zasloužil o záchranu a rekonstrukci novoměstského zámku, kde galerie dodnes sídlí.

Pecha Kucha Night - Žďár nad Sázavou
Nahoru