JAKUB BERDYCH KARPELIS

Designér, umělec, spoluzakladatel jednoho z nejpopulárnějších českých designových studií Qubus Design. Od jeho vzniku v roce 2002, se věnuje především konceptuální tvorbě v tradičních českých materiálech jako je sklo a porcelán. Jeho velkou zásluhou je přesah značky za hranice Čech a vznik celé řady prací, ucelených kolekcí a produktů, dnes již tak signifikantních pro jeho tvorbu. Mezi nejznámější realizace patří přestavba interiéru kostela sv. Bartoloměje v Chodovicích. Jeho práce můžete spatřit nejen v českých, ale i světově proslulých galeriích jako je např. Moss Gallery New York nebo Mint Gallery London a další. Práce jsou též zastoupeny v řadě muzejních i soukromých sbírek, například Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Die Neue Sammlung-Pinakhotek der moderne Mnichov a jine. Kromě konceptuálního a produktového designu se věnuje realizacím v oblasti interiéru, architektury a volného umění. Od roku 2008 je uměleckým ředitelem galerijního obchodu Dox by Qubus, který se nachází v prostorách galerie současného umění Dox v Praze a nabízí vedle zvučných jmen a mezinárodních značek, také ucelený výběr současného českého designu a užitého umění.

Pecha Kucha Night - Žďár nad Sázavou
Nahoru